Hanstholm VE Forening: Lokalsamfundets stemme i VE-udviklingen

Hanstholm VE Forening samler Hanstholm, Ræhr/Vigsø og Klitmøller i VE-udviklingen. Vores mål er at sikre lokalsamfundets indflydelse på Vedvarende Energi (VE) og skabe en harmonisk proces. Vi søger støtte til at oprette en almennyttig fond med fire formål:

  1. Grøn omstilling: Gratis energirådgivning, støtte til energirenovering, og VE-fællesskab.
  2. Vækst og arbejdspladser: Investeringer tiltrækker produktion og unge talenter.
  3. Støtte til infrastruktur: Beskytter kritiske lokale ressourcer.
  4. Sociale forhold: Støtte til trivsel og velfærd i lokalområdet.

Der er VE-projekter i udvikling, og vi ønsker lokalt ejerskab og en bred debat for at sikre fremgang i velfærd og vækst. Din støtte er afgørende for vores fællesskab og den grønne omstilling.


Læs den fulde indlæg om de 4 punkter.


Bliv medlem af Hansthom VE Forening


»Energianlæggenes årlige produktionsværdi fordeles mellem naboer, lokalsamfund og kommune. Dette skal bidrage til udvikling i landdistrikterne og sikre den lokale opbakning.«

Steffen Damsgaard
Formand, Landdistrikternes Fællesråd

»Lokalt ejerskab kan give større lokal opbakning til grønne omstillingsprojekter«

Bjørn Holmgaard
Direktør, Vores Energi ApS